SAS vs BA i Juni er AFLYST grundet corona.

 

Hej alle i fantastiske golfere.

Denne corona virus har desværre sat verden som vi normalt kender den på standby og kommer derfor også til at påvirke vores matchsprogram.

Vi har i samråd med BA på nuværende tidspunkt valgt at aflyse vores match i Juni. Der er stor sandsynlighed for at sæsonen kan blive skubbet lidt og at yderligere matcher derfor kan blive aflyst løbende, men lige nu ser vi lige tiden an. Vi vil løbende holde jer informeret på hjemmesiden, så slå lige et smut forbi ind imellem så I er opdateret.

Vores golfbaner er desværre pt. lukket, så i disse hjemsendelsestider har man ikke de store muligheder for at få rette formen til, inden sæsonen skal starte. Som sagt ved vi ikke helt om vores sæson start bliver til noget endnu, men vi håber stadig.

Pas godt på jer selv og så ses vi med fornyet energi, når vi er kommet over på den anden side.

BST

ASCA til September i Finland.

Der er nu kommet info omkring arrangementet, så matchen er blevet opdateret.

Husk denne match kræver et bestemt antal deltagere før det bliver til noget, så tilmeld dig venligst ikke før du er sikker på at kunne deltage.

Referat fra GF d. 11.03.20 på Diget.

Referat fra generalforsamling onsdag d. 11.03.20 kl. 19 i SAS klubben på Diget.

 

Tilstede:

Finn Nielsen, Per Kratholm, Michael Neumann, Jonas Anderson, Søren Skovhøj, Henrik Petersen, Thomas Døring, Flemming Bond, Hans Larsen og Johnny Hansen.

 

Agendaen var følgende:

a) Valg af dirigent.

Michael Neumann blev enstemmigt valgt af de fremmødte.

b) Beretning v. Henrik Petersen.

Godkendt af de fremmødte.

c) Regnskab for det foregående år v. Søren Skovhøj.

Fremlagt af Per Kratholm og godkendt af de fremmødte.

d) Fastsættelse af kontingent.

Foreslået uændret og godkendt af de fremmødte.

e) Forslag til budget v. Søren Skovhøj.

Fremlagt af Per Kratholm og godkendt af de fremmødte.

f) Valg af bestyrelse.

På valg var    

formand Henrik Petersen – modtager genvalg – genvalgt

sekretær Stig Brenøe – modtager ikke genvalg – ingen modkandidat.

bestyrelsesmedlem Per Kratholm – modtager genvalg – genvalgt

– da der ingen modkandidat var til Stig Brenøe fortsætter bestyrelsen med de tilbagværende seks medlemmer.

Dette blev enstemmigt godkendt af de fremmødte.

g) Valg af 2 revisorer.

 Ole Johansson – modtager genvalg – genvalgt

 Klaus Seierøe – modtager genvalg – genvalgt

Begge blev enstemmigt godkendt af de fremmødte.

h) Behandling af indkommende forslag. 

Indkommende forslag fra Michael Neumann:

I SAS golfklub har vi tit besvær med at stille hold når der skal spilles i udlandet. Det være sig i enten UK, Sverige eller Norge. Dem der stiller op, sørger for at få byttet fri, afspadserer eller bruger ferie. På en given tur sker det så fra tid til anden at der kan være brug for at der bliver lagt nogle penge ud eller samles ind for en specifik ting. Det kan være et pool bord, en omgang, en taxi tur eller anden fornøjelse. I disse tilfælde synes jeg at klubben skal kunne have mulighed  for at hjælpe til. Derfor foreslår jeg at klubben øremærker 2000kr. til Interscand og til UK tour. Vi har penge nok i klubben, faktisk kan det være et  problem at vi gemmer på dem. Og de spillere der stiller op synes jeg skal værdsættes. 2000 kr er ikke alverden, og jeg synes ikke det er at belønne få og på den måde fratage mange andre pengene. Det skal så være op til den pågældende kaptajn om der er grundlag for at bruge   pengene eller ej. Det er ikke således at pengene så skal bruges, men muligheden er så tilstede.

Der blev agumenteret for og imod dette forslag blandt de fremmødt, inden det blev lagt ud til en afstemning.

Med fem stemmer for, fire imod og en der ikke stemte, er forslaget hermed vedtaget.

i) Eventuelt

Spørgsmål fra Johnny Hansen:

– Hvordan behandler vi i bestyrelsen forslag fra medlemmerne ? Helt specifik vidste han at et medlem havde forslået en bane til årets program og gerne ville prøve at skaffe os et tilbud.

Vi havde under forberedelserne til årets program selv taget kontakt til den pågældende klub. Der var dog for lang imellem deres pris og den pris vi ønskede. Vi gik derfor videre med at søge efter en anden bane, samtidig med at det pågældende medlem prøvede at skaffe os en bedre pris end den vi kunne få. Vi fandt i mellemtiden en anden bane som vi lavede en aftale med, medlemmet fik dog skaffet os en lidt bedre pris end vi kunne, men det var dog stadig lidt dyrere end forventet og med betingelser.

Vi tager generelt med kyshånd imod alle de input som medlemmer kommer med, men i sidste ende skal det hele jo gå op i en højere enhed før vi siger ja tak. 

– Hvornår bliver medlemslisten på hjemmesiden opdateret, for den virker til at være ukorrekt ?

Dette skulle have været gjort i dag inden vores GF, men grundet en fil som var gemt i et forkert format kan det først blive i weekenden da filen ligger på en arbejds pc. Så den er lige på trapperne.

 

Tiltag fra bestyrelsen i den kommende sæson:

 

  • Det er blevet besluttet at vi op til hver match vil prøve at sende en reminder ud på mail til alle, så man lige bliver mindet om at der snart er en match.
  • Samtidig vil man på matchs dagen sende en sms med den opdateret startliste så alle de deltagende er opdateret på eventuelle ændringer.

 

Efter dette var vores GF slut og de fremmødte småsludrede lidt inden turen gik hjemad. Nu venter vi bare på bedre vejr og når vi så har sovet 48 gange skyder vi igen ny sæson i gang.