GF d. 11. Marts 2020 kl. 19.00 på Diget.

Indkaldelse til generalforsamling onsdag d. 11. Marts 2020 kl. 19 i SAS klubben på Diget.

Agendaen er følgende:

a) Valg af dirigent.
b) Beretning v. Henrik Petersen.
c) Regnskab for det foregående år v. Søren Skovhøj.
d) Fastsættelse af kontingent.
e) Forslag til budget v. Søren Skovhøj.
f) Valg af bestyrelse.

På valg er      formand Henrik Petersen – modtager genvalg 

                      sekretær Stig Brenøe – modtager ikke genvalg

                      samt bestyrelsesmedlem Per Kratholm – modtager genvalg.

g) Valg af 2 revisorer.

                      Ole Johansson – modtager genvalg

                      Klaus Seierøe – modtager genvalg

h) Behandling af indkomne forslag.

Evt. emner som man ønsker behandlet på GF bedes afleveret til bestyrelsen senest d. 03. Marts 2020.

i) Eventuelt.

We are back.

Efter et lille nytårsangreb på vores hjemmeside er vi nu tilbage.

Vi har desværre været ramt af en spamvirus, så derfor har siden har været utilgængelig. Men efter en hektisk kamp fra Skovhøj og lidt betalt hjælp er vi tilbage i offenligheden.

Matchprogrammet er 99% klar, det ligger på siden så man kan se datoerne samt banerne og vi forventer at åbne op for tilmeldingerne i slutningen af Januar.

Husk også vores GF onsdag d. 11.03.20 kl. 19 i mødeslokalet på 1. sal på Diget.

Håber at alle har haft en god jul og et godt nytår, vi ser nu bare frem til at vejret bliver bedre og sæsonen kan starte.

HP