ASCA i Portugal uden dansk deltagelse.

 

Om det er den tidlige deadline, vores sene sæsonstart elle andet som har skylden vides ikke, men det har det ikke været muligt at skaffe deltagere nok til at kunne stille hold.

Kun tre mand havde det fornødne overskud og tid til at tilmelde sig, så vi har været tvunget til at melde afbud.

ASCA i Portugal.

ASCA er nu åben for tilmeldinger. 

Denne turnering ligger så tidligt i vores sæson at der er bindende deadline før vi har haft GF og vore sæson egentlig er startet. Der pt. to tilmeldte, men da det er en hold turnering skal der bruges min. seks spillere på herre siden og fire på dame siden for at lave et hold. Vi kan maksimalt stille med to herre og et dame hold.

Hvis man tilmelder sig skal man lige tage stilling til om man vil have en tre dages eller fire dages tur.

Sidste tilmelding er d. 25. feb. og betalingen skal falde d. 27. feb.

Vi håber at det vil være muligt for SAS Denmark at deltage igen i år, selvom det er tidligt på sæsonen.

GF d. 20.03.19 kl. 19 på Diget.

Indkaldelse til generalforsamling onsdag d. 20. Marts 2019 kl. 19 i SAS klubben på Diget.

Agendaen er følgende:

a) Valg af dirigent.
b) Beretning v. Henrik Petersen.
c) Regnskab for det foregående år v. Søren Skovhøj.
d) Fastsættelse af kontingent.
e) Forslag til budget v. Søren Skovhøj.
f) Valg af bestyrelse.

På valg er      næstformand Finn S. Nielsen – modtager genvalg 

                      kasserer Søren Skovhøj – modtager genvalg

                      samt bestyrelsesmedlem Michael Neumann & Jonas Anderson – modtager genvalg.

g) Valg af 2 revisorer.

                      Ole Johansson – modtager genvalg

                      Klaus Seierøe – modtager genvalg

h) Behandling af indkomne forslag.

Evt. emner som man ønsker behandlet på GF bedes afleveret til bestyrelsen inden d. 10. Marts 2019.

i) Eventuelt.