GF 2021

Indkaldelse til GF i SAS golf d. 10.03.21 kl. 19.00

 

Grundet corona vil dette foregå via TEAMS. Ønsker man at deltage skal man skrive til Skovhøj på … s.skovhoj@gmail.com … senest d. 01.03. hvorefter man vil modtage en invitation via et link.

Eventuelle forslag skal ligeledes sendes til Skovhøj inden samme dato.

 

Agenda:

a) Valg af dirigent.

b) Beretning v. Henrik Petersen.

c) Regnskab for det foregående år v. Søren Skovhøj.

d) Fastsættelse af kontingent.

e) Forslag til budget v. Søren Skovhøj.

f) Valg af bestyrelse.

   På valg er …    

   næstformand Finn Nielsen – modtager genvalg

   kasserer Søren Skovhøj – modtager genvalg

   bestyrelsesmedlem Michael Neumann – modtager genvalg

   bestyrelsesmedlem Jonas Anderson – modtager genvalg

g) Valg af 2 revisorer.

    Kandidat søges ?

    Klaus Seierøe – modtager genvalg

h) Behandling af indkommende forslag.

   Indkommende forslag fra Henrik Petersen:

 

I SAS golf har vi i lang tid haft en god økonomi, som har gjort at vi, som medlemmer, har spillet gode baner til billige penge, fordi klubben har hjulpet til.

Vi ser nu ud til at blive ramt lidt af vores succes fra sidste år, hvor mange, grundet corona, havde tid til at spille med os. Dette har gjort at der er blevet brugt noget mere en beregnet, som vi kan se ud af regnskabet. Da vi i fremtiden nok må forvente at der er nogle af vores, desværre, opsagte kollegaer som nok kommer til at melde sig ud og at det må forventes at eventuelle tilskud fra SAS klubben nok ikke vil komme mere, vil jeg gerne foreslå at vi eventuelt hæver greenfeen ( +50,- ) til vores matcher, så vi kan fortsætte som samme stil som nu..

Jeg tænker at hvis vi bare fortsætter som nu vil vi, medmindre der alligevel kommer nogle tilskud, have tømt kassen om tre-fire år. Dette vil jo så indebærer at greenfeen på vores matcher vil blive endnu dyrere, fordi at alt vil være egenbetaling eller endnu værre at vores dejlige lille klub vil blive nedlagt.

Der er jo mange måder at gøre dette på og dette er bare en af mulighederne.

 

i) Eventuelt.

  

 

BST

Matchprogrammet er nu klar.

 

Matchprogrammet er nu blevet opdateret, dog stadig med to ubekendt, men det vil være muligt at tilmelde sig de forskellige matcher fra d. 01.02.21.

Hvordan corona-virusen vil påvirke vores program i år vides ikke, men vi satser på det bedste og håber at vi kan komme videre som planlagt.

Vores GF er planlagt til at blive afholdt onsdag d. 10.03.21, men vi er pt. lidt usikker på om det kan lade sig gøre, mere info følger herom senere.

 

 

Velkommen til 2021.

Glædelig bagjul og godt nytår til jer alle, håber at alle er kommet sikkert ind i det nye år.

Vi har nu frigivet informationer omkring matchprogrammet for 2021, så I allerede nu så småt kan begynde at planlægge hvilke matcher I vil spille. Det vil dog først være muligt at tilmeldes sig fra 01.02.21.

Mange har spurgt indtil hvorledes vi stiller os i forhold til de af vores medlemmer som desværre har mistet deres ansættelse i SAS. Dette er ikke noget der gør at man ikke stadig kan være medlem af SAS golf. Det eneste der ændre sig er at man manuelt vil blive opkrævet kontingent omkring April og der kan være en enkelt match ( Interscan ) i løbet af sæsonen som man ikke kan deltage i.

Når det så er sagt så håber vi at COVID19 snart vil forsvinde, så vi alle kan slappe af og få en mere normal tilværelse. Så hold lige det sidst ud, så ses vi på den anden side hvor alting er lysere, grønnere og forhåbentlig også varmere.

The end of 2020.

Sæsonen 2020 / Sæson Corona !!

 

Solen og varmen er blevet skubbet ud på et sidespor og regn, kulde og vind har fået overtaget. Dette er desværre en klar indikator på at den hyggelige del af en golfsæson er ved at være slut.

Det har være en mærkelig sæson her i 2020, med mange ændringer og restriktioner. Men trods dette lykkedes det os alligevel at få gennemført hele sæsonen.

Mange var hjemsendt da vi startede op, så da regeringen/DGU havde åbnet sig og tillod os at spille golf igen, under næste normale forhold, var I klar. Gennem hele sæsonen har vi haft et højt antal deltagere i de fleste matcher, så vores gennemsnit er i år oppe på 26, 5 pr. match kontra 18,6 i 2019. Så tak for jeres tillid.

 

Så lidt positivt har vi alligevel fået fra Corona, men dette er også det eneste, for denne virus har desværre været hård mod alle. Mange har desværre mistet deres job, og går en usikker fremtid i møde, mens dem der er tilbage pt. svæver rundt i det uvisse, for som tingende ser ud lige nu, er der ingen som ved hvad morgendagen bringer med sig. Nu skal der ikke går arbejde eller politik i dette, men jeg håber bare at alle kommer godt videre og stadig har tid til at spille golf med os i SAS golf.

 

InterScan i Sverige blev aflyst i år og om det genopstår fremover i den samme struktur som tidligere, må fremtiden vise, men jeg tvivler.

 

ASCA i Finland er blevet rykket til 2021, men datoen kendes ikke med sikkerhed endnu.

 

SAS vs BA i Danmark blev desværre også aflyst. England har været, og er stadig, hårdt ramt af Corona, men vi satser på at vi kan besøge vores venner i London i 2021.

 

Med alle de benspænd vi har været udsat for synes jeg at vi i bestyrelsen er lykkedes med at få sat en meget fin sæson op til jer. Vi har fået spillet nogle super fine baner i både Danmark og Sverige, men vi har selvfølgelig også måtte give afkald på nogle. Disse håber vi, at der kan være plads til i 2021.

Vores afslutningsmiddag/fest fik desværre en Corona-vinge og er blevet udsat til 2021. Vi håber, at der måske vil være mulighed for at lave noget til vore åbningsmatch, men nu må vi vente og se, hvad fremtid bringer af restriktioner.

 

Vi vil i bestyrelsen nu tage arbejdshandskerne på og prøve at samle et spændende matchsprogram til sæsonen 2021 og hvis alt går efter planen vil det ligge klar på nettet efter nytår.

 

Vores GF forventes at blive afholdt onsdag d. 10.03.21, tid og sted bliver meldt ud i det nye år.

 

Tak for alle de hyggelige timer vi har tilbragt sammen i denne sæson, jeg glæder mig allerede til at sol og varme kommer tilbage og vi kan starte en ny sæson.

 

Vi ses snart …….. HP !