Resultatet af matchen i Vallø.

 

Så fik vi afviklet vores match i Vallø. Med en del sol, varme og næste ingen vind var der lagt op til en rigtig god dag på golfbanen. Som lovet i Sorø var det nogle meget udfordrende greens og kom man bare lidt for kort ind i indspillet kunne man nemt risikerer at skulle gå baglæns for at slå det næste slag.

Men nogle havde regnet det ud og kom ind med pæne scores, der var dog ingen som kunne forbedre deres handicap. På første pladsen kom Klaus Seierøe med 35 point, anden pladsen blevt taget af Jonas Anderson ligeledes med 35 point og på tredie pladsen kom Heidi Ungermann med 34 point. Øvrige i præmierækken var Per Kratholm med 33 point, Brian Eriksen med 32 point og Ronal Uvero med 30 point.

Efter runde havde vi igen fælles spisning og præmieoverrækkelse så tingene er ved at blive mere normale igen. Stort tillykke til dagens vindere og tak for en hyggelig dag. Husk den næste match i Skovbo d. 08. Juni og bemærk den nye starttid samt at der desværre er begrænsning på deltagerantallet.

Til sidst en stor tak til Vallø golf som var klar til at træde til i sidste øjeblik da corona krisen gjorde at vi desværre ikke kunne tage til Sverige og spille.

 

Skovbo d. 08.06.

 

Grundet kuk i maskineriet hos Skovbo golf, er vores reservation desværre gået tabt. Efter en lille rundspørgen hos de tilmeldt, var der en klart billede som dukkede op. Efter at have hørt fra 15 ud af de 18 tilmeldte, var det klart at vi nu alle skal meget tidligt op, da de første skal slå ud klokken 07.

Dette gør desværre også at der er et maks på 24 deltagere til denne match.

 

Vallø golf klub d. 27.05.20

Efter matchen vil der være 3 stk. smørrebrød og en øl/vand, som man kan hente efterhånden som man kommer ind. Man kan dog også vente på at de sidste kommer ind, da der i modsætning til de øvrige matcher i år, vil der nu være præmieuddeling efter matchen.

I skal dog stadig huske at vi skal efterleve de retningslinjer som myndighederne har stukket ud omkring forsamlingsantalet.

 

Startlisten til Vallø golf d. 27.05.20

Hul 1 08.22
Anders Pasqualato 72-3467
Daniel Nielsen 111-95094
Poul Larsen 151-3124

Hul 1 08.30
Mikkel Kratholm 72-4214
Allan Kiilsgaard 631020-013
Johnny Hansen 130-1521

Hul 1 08.37
Stig Brenøe 72-657
Hans Larsen 72-4054
Flemming Bond 72-2222

Hul 1 08.45
Per Kratholm 72-35165
Thomas Døring 180-1455
Henrik Petersen 72-731

Hul 1 08.52
Henrik Christiansen 24-1581
Ronal Uvero 901-9779
Steen Lunau 178- 30585

Hul 1 09.00
Peter Harpøth 901-8523
Jonas Anderson 72-4140
Brian Eriksen 900-666
Mads Olesen 701105-033

Hul 1 09.07
Klaus Seierøe 72-3771
Søren Skovhøj 72-3415
Per Fejer 72-906
Casper Carlsen 157-43290

 

Bankoverførsel af matchfeen skal ske til Sparekassen Sjælland,  Reg: 9886  Konto: 201221 eller på mobilpay 20312298. Husk at skrive hvem og hvad betalingen vedrører.