Indkaldelse til GF på Diget.

Indkaldelse til generalforsamling onsdag d. 15. Marts kl. 19 på Diget.

 

Agendaen er følgende:
a) Valg af dirigent.
b) Beretning v. Henrik Petersen.
c) Regnskab for det foregående år v. Søren Skovhøj.
d) Fastsættelse af kontingent.
e) Forslag til budget v. Søren Skovhøj.
f) Valg af bestyrelse.

På valg er   næstformand Finn Nielsen – modtager genvalg 

                      kasserer Søren Skovhøj – modtager genvalg

                      samt Michael Neumann og Jonas Anderson som opstiller til bestyrelsen.
g) Valg af 2 revisorer.
h) Behandling af indkomne forslag.

Evt. emner som man ønsker behandlet på GF bedes afleveret til bestyrelsen inden d. 1. Marts 2017.
i) Eventuelt.

 

 

Ny formand.

 

På et netop afholdt bestyrelsesmøde d. 1. Februar 2017 har Finn Nielsen, grundet manglende tid, trukket sig som formand. Så Finn Nielsen og Henrik Petersen har derfor byttet plads i bestyrelsen. Det vil derfor sige at ny formand er Henrik Petersen og ny næstformand er Finn Nielsen.

 

Matchprogram for 2017

Så er matchprogrammet for 2017 frigivet.

Det er nu muligt at se de forskellige datoer og baner for vores matcher til næste år. Kun to matcher er ikke 100% på plads endnu og det er Interscan og ASCA, men de vil blive åbnet op når vi får de endelige informationer. Ligesom i år er der en deadline tre dage før matchen på tilmeldingerne, så husk at tilmelde dig i god tid.

Tilmeldingen til matcherne åbner først op d. 3. Januar 2017.

Vi håber at I er tilfredse med vores valg og ønsker jer alle en god jul og et godt nytår.

Bestyrelsen