Referat 2011

Referat af generalforsamling for SAS-golf den

3. marts 2011

Formanden, Carsten Størner, bød alle fremmødte velkommen. Der var mødt 7 fra bestyrelsen og 13 medlemmer op.

 

Agenda ifølge vedtægterne:

 

a) Valg af dirigent

b) Formandens beretning

c) Regnskab for det foregående år

d) Fastsættelse af kontingent

e) Forslag til budget

f ) Valg af bestyrelse

g) Valg af 1 suppleant for et år

h) Valg af 2 revisorer

i) Behandling af indkomne forslag

j) Eventuelt

 

a) Valg af dirigent

 

Henning Jensen blev valgt til dirigent

 

b) Formandens beretning

 

Tiden har slået endnu et slag og et år er gået.

 

Vi har spillet endnu en sæson og det er blevet til mange gode golfoplevelser både på og udenfor golfbanen. I 2010 benyttede vi chancen til at prøve nogle nye baner af, og jeg tør nok sige, at det har været en succes.

 

Vinteren holdt i 2010 sit kolde tag i banerne og det blev en svær start på sæsonen på Harekær med 36 spillere og 37 points til vinderen. En stor til Per Kratholm for sit sponsorat til åbningsmatchen.

 

Det blev ikke meget bedre på Sydsjællands bane, som led under meget svære forhold – men igen 38 points til vinderen – for nogle som os middelgolfere, ville det blive en svær sæson !

 

Slutningen af maj og Køge GK kunne vi ikke gå helt fejl af og vi havde da også en forrygende golfdag.

 

Husker I BA matchen – den var nær blevet aflyst på grund af strejke hos BA – men i sidste øjeblik kom de alle herover – og trofæet står hjemme hos Formanden !! Det er vores – i hvert fald når vi spille matchen i Danmark – eller næsten i Danmark – for vi benyttede chancen til en sviptur til Bokskogens nye bane inden vi blændede op for Ledreborg’s 10 km lange bane.

BA matchen er meget populær. Så populær at flere af vore medlemmer dukkede op på hotellet onsdag Aften, for at sige hej til gæsterne (altså aftenen før vi skulle spille). Det kan man da kun sige tak for.

 

Hillerød blev et kært gensyn – men vinteren havde ikke sluppet sit hårde tag i  banen – første gang med blå pinde på green. Lidt skuffende men alligevel dejligt at være tilbage i Nordsjælland. En stor tak til OP for sponsoratet i 2010!

 

Sommeren tog os forbi Robert Trent-Jones på Skjoldenæsholm, og videre til interskandinavisk i Norge. Vi har det svært mod vort broderfolk både i Øst og mod Nord det skal erkendes – men vejret var vist også en udfordring af dimensioner på 2. dagen. Resultaterne skal vi ikke nævne her.

 

Efterårets matcher var dels Sorø med meget få deltagere, husk nu at når vi spiller KM og Høstmatch, kan ALLE deltage i Høstmatchen. Det har der været lidt tvivl om. Kokkedal som noget nyt mod Thomas Cook, Odsherred med Nordea som sponsor – tak for det !

 

Apropos Nordea. Til Nordea Cup havde vi et trafikuheld med en af vore medlemmer impliceret (Poul Helmenkamp). Der var en del af vore medlemmer der stoppede for at hjælpe. Det skal de ha’ tak for. Poul nåede aldrig frem til Odsherred, men vandt den gennemgående alligevel. Så det var da godt, at det ikke havde indflydelse.

 

Sæsonen blev rundet af på Brøndby med sæsonens aller bedste greens – hold da op – det var imponerende.

 

Jeg synes vi lige skal gi vore sponsorer en kæmpe hånd og sige tak for året som er gået og forhåbentlig velkommen til et nyt år 2011.

 

Medlemsudviklingen i 2010 er trods nedskæringer rimeligt stabil. Vi er pt. 147 medlemmer. Vi har været igennem et meget turbulent 2010 i SAS. Vi var lige ved at lukke firmaet – det var faktisk så tæt på som jeg ikke har oplevet nogensinde og måske kommer det aldrig helt frem hvor tæt på vi egentlig var.

 

Nu er der nye toner i selskabet. Vi samler SAS sammen og får nye kræfter. Personligt havde jeg fornøjelsen at møde vores nye koncernchef i går – og jeg tør nok sige, at med ham har SAS fået unge friske kræfter ved rorpinden af et menneske som står midt i sin karriere og virkelig vil noget. Det bliver spændende at være en del af.

 

Kræfter har vi også måttet hente til bestyrelsen idet vi bad Finn tage et større ansvar og indgå i bestyrelsen. Det var en rigtig god beslutning og jeg er glad for det arbejde der er blevet lavet på alle poster ikke mindst…

 

Kim og Henrik har gjort et stort arbejde for at få matchprogrammet for 2011 på plads. Jeg kan love at de har fundet på nye spændende matcher. Jeg vil lade Kim fortælle lidt om det under budget 2011.

 

Et enkelt kedelig tendens vil jeg tillade mig at kommentere. Vi har iagttaget tiltagende ”snyderi” med at tælle. Bevidst eller ubevidst. Vi kan kun appellere til folks ærlighed. Golf går for at være en gentlemans sport – og gentlemen m/k bør vi alle være i Sas Golfklub.

 

Vi håber at den hårde vinter ikke gør det for svært at komme igang – lige nu siger de kloge at frosten sidder dybt i jorden – så vi har valgt at starte lidt senere end normalt..

 

Med disse ord vil jeg afslutte min beretning og overlade ordet til dirigenten.

 

Kastrup den 3. marts 2011
Carsten Juul Størner, Formand, SAS Klubbens Golfsektion

 

c) Regnskab for det foregående år

 

Kassereren fremviste et signeret regnskab dateret 3. marts 2011 med et årsresultat på 17,93 kr. Regnskabet blev godkendt.

 

d) Fastsættelse af kontingent

 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet på 325 kr forbliver uforandret.

Dette blev godkendt.

 

e) Forslag til budget

 

Kassereren fremlage bestyrelsens forslag om at forhøje matchfee med 10kr. Dette blev vedtaget af GF.

 

f) Valg af bestyrelse

 

Valg af bestyrelse for 2 år:

 

Kim Hartelius (kasserer), Steen Lihsmann Jensen (næstformand), Henrik Kahr (bestyrelsesmedlem) og Finn Nielsen (bestyrelsesmedlem)

 

g) Valg af 1 suppleant for et år

 

Per Kratholm

 

h) Valg af to revisorer

 

Henning Jensen og Dan Sjøland modtog genvalgt.

 

i) Behandling af indkomne forslag

 

Ingen forslag modtaget.

 

j) Eventuelt

 

Alle medlemmerne opfordres til, at hjælpe med at promovere klubben i SAS så vi kan få flere medlemmer.

 

Bestyrelsen blev bedt om – ved udarbejdelse af matchkalenderen – at vælge baner tættere på København, det vil vi forsøge så vidt økonomien tillader det.

 

Nogle medlemmer bad bestyrelsen behandle emnet omkring nedsat matchfee for DGU-fritspilskort. Da alle andre betaler fuld matchfee – selvom det er på hjemmebane – bør de medlemmer med sådan et kort også skulle betale fuld matchfee. Bestyrelsen vil diskutere det på næste møde.

 

Det vil være muligt, at tilmelde sig alle matcher senere på aftenen efter generalforsamlingen.

 

Da der ikke var flere spørgsmål, takkede dirigenten for god ro og orden.

 

Med venlig hilsen

 

Heidi Andersen  / Sekretær