Referat fra GF i SAS golf 2023

           Referat af GF i SAS golf klub d. 22.03.23.

 

Deltagere:

Finn S. Nielsen, Søren Skovhøj, Per Kratholm, Michael Neumann, Jonas Anderson, Henning Jensen, Thomas Døring, Claus Kyster, Henrik Petersen

Agenda:

  1. a) Valg af dirigent.

Valget faldt på Søren Skovhøj, som derefter kunne bekræfte at vores GF var lovligt indkaldt.

Godkendt af de fremmødte.

  1. b) Bestyrelsens beretning v. Finn Nielsen.

Finn kunne berette om at den foregående sæson havde været god og vi vil fortsætte efter bedste evne i den kommende sæson.

Han kunne samtidig konstatere at InterScan desværre var død, da der ikke ville komme flere tilskud fra SAS til denne skandinaviske turnering.

BA ser til gengæld ud til at genopstår efter tre år i skyggen af Covid, så nu håber vi bare at vi kan samle nok deltagere til at besøge vores engelske venner.

Godkendt af de fremmødte

  1. c) Regnskab for det foregående år v. Søren Skovhøj.

Søren gennemgik regnskabet, som ligger tilgængeligt på hjemmesiden.

Godkendt af de fremmødte.

  1. d) Fastsættelse af kontingent.

Det blev besluttet at fastholde kontingentet uændret.

Godkendt af de fremmødte.

  1. e) Forslag til budget v. Søren Skovhøj.

Som tingene ser ud lige nu, uden tilskud fra SAS, har vi kapital til at kører 2-3 sæsoner endnu.

Så for at holde vores klub kørende så længe som muligt er der lavet lidt tiltag i forhold til tidligere år.

Vi reducerer vores præmier lidt så der kun er præmier til de tre bedste, hvilket vil reducere vores udgifter her med ca. 50%.

Vi skærer budgettet til afslutningsfesten med ca. 33%

Men indtil videre holder vi fast i det sociale samvær med spisning efter matcherne.

Godkendt af de fremmødte.

  1. f) Valg af bestyrelse …

næstformand – pt. ubesat

kasserer – Søren Skovhøj

bestyrelsesmedlem – Henrik Petersen

bestyrelsesmedlem – Michael Neumann

… alle modtager genvalg.

Alle blev genvalgt af de fremmødte, næstformandsposten er stadig ledig, men det vil bestyrelsen kigge på ved deres næste møde.

  1. g) Valg af revisor …

Allan Kiilsgaard

Klaus Seierøe

… begge modtager genvalg.

Begge blev genvalgt af de fremmødte.

  1. h) Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkommende forslag.

  1. i) Eventuelt

Det blev drøftet om vi stadig skulle beholde vores tilknytning til SAS, nu når der tilsyneladende ikke kom nogen støtte.

Her kunne vi dog blive enige om at vores tilhørselsforhold til SAS stadig er stor, støtte eller ej, så vi bliver i folden.

 

Som tingene er lige nu er antallet af aktive SAS medlemmer ved at skrumpe ind, i forhold til eksterne ( vores tidligere kollegaer ), men vi håber at kunne fange de nye medarbejders interesse, da vi ved at der er en del golfspillere blandt dem.

 

Vores makker turnering var blevet meldt ud på hjemmesiden som en Greensome turnering.

Men som forventet skabte det, på linje med sidste år, en lille debat. Så som resultat af denne, fortsætter vi vores turnering på de samme betingelser som sidste år.

Dog vil vi, for at sikre spændingen så længe som muligt, lave et turneringsformat som sikrer at ingen kampe bliver ubetydelige.

 

Herefter blev vores GF afsluttet og der blev hyggesnakket om det runde bord.

Bestyrelsen ser nu frem til lysere og varmere tider så vi atter kan mødes på det grønne græs.

Har du ikke allerede tjekket vores matchsprogram ud, så skynd dig ind på hjemmesiden og får tilmeldt dig matcherne.

 

GF i SAS

Indkaldelse til GF i SAS golf klub d. 22.03.23. kl. 19.

Cafe Smash 1 sal 

Gammel Kirkevej 92

2770 Kastrup 

Agenda:

a) Valg af dirigent.

b) Formandens beretning v. Finn Nielsen.

c) Regnskab for det foregående år v. Søren Skovhøj.

d) Fastsættelse af kontingent.

e) Forslag til budget v. Søren Skovhøj.

f) Valg af bestyrelse …

næstformand – pt. ubesat

kasserer – Søren Skovhøj

bestyrelsesmedlem – Henrik Petersen

bestyrelsesmedlem – Michael Neumann

… alle modtager genvalg.

g) Valg af revisor …

Allan Kiilsgaard

Klaus Seierøe

… begge modtager genvalg.

h) Behandling af indkomne forslag.

i) Eventuelt

SAS vs BA 2023

 

Covid har endelig sluppet os, så nu skal vi igen prøve kræfter med BA.

Så hvis du er interesseret skal du tjekke matchprogrammet.

 

 

Indkaldelse til GF i SAS golf klub.

Indkaldelse til GF i SAS golf klub d. 22.03.23. kl. 19.

Agenda:

a) Valg af dirigent.

b) Formandens beretning v. Finn Nielsen.

c) Regnskab for det foregående år v. Søren Skovhøj.

d) Fastsættelse af kontingent.

e) Forslag til budget v. Søren Skovhøj.

f) Valg af bestyrelse …

næstformand – pt. ubesat

kasserer – Søren Skovhøj

bestyrelsesmedlem – Henrik Petersen

bestyrelsesmedlem – Michael Neumann

… alle modtager genvalg.

g) Valg af revisor …

Allan Kiilsgaard

Klaus Seierøe

… begge modtager genvalg.

h) Behandling af indkomne forslag.

i) Eventuelt

Det meldes ud senere om det bliver et fysisk møde eller om det kommer til at foregå via Teams.

Deutsche Online-Casinos ohne Lizenz 2022

Wenn Sie Geld von myAlpari des Online-Casinos abheben möchten, müssen Sie sich verifizieren lassen. Viele Menschen haben sich an diese Vorstellung gewöhnt. Dennoch wollen die meisten Nutzer ihre persönlichen Daten nicht ungeprüften Seiten überlassen, denn es gibt genügend Beispiele dafür, dass die Datenbanken von Portalen gehackt und fremde Pässe für Kredite verwendet wurden. Daher sind Online-Casinos ohne deutsche Lizenz auf http://www.deutschlandcasinos.info/casinos-ohne-lizenz/ mit Sofortauszahlung ohne Dokumente nach wie vor beliebt. Das Fehlen einer Überprüfung ist ein großer Vorteil für neue Einrichtungen. Die Sicherheit der persönlichen Daten ist nicht der einzige Vorteil der deutschen Vereine, die keine Verifizierung verlangen. Zusätzliche Vorteile, die Benutzer in einem Casino ohne Pass mit Geldabhebung spielen lassen: Schnellere Auszahlung von Gewinnen, da die Bestätigung des Kontos nicht mehrere Tage dauern muss. Völlige Anonymität - eine Person aus Deutschland gibt ihre Daten nicht an, so dass sie von niemandem identifiziert werden kann. Möglichkeit zur erneuten Anmeldung für Boni. Zugang zu Video-Slots, Poker, Roulette und anderen Glücksspielen ohne zusätzliche Probleme: Sie können ein persönliches Konto erstellen und sofort spielen. All diese und andere Vorteile locken neue Nutzer in Einrichtungen, in denen keine Dokumente erforderlich sind. Die meisten großen Betreiber verlangen jedoch einen Ausweis, entweder von allen oder von denjenigen, die Geld abheben wollen.