soren

Referat SASGOLF Generalforsamling 2024, torsdag 14 marts i KMB Hallen

Til Stede:

Fra Bestyrelsen:

Finn Nielsen

Per Kratholm

Jonas Anderson

Michael Neumann

Søren Skovhøj

Derudover:

Stig Brenøe

Henning Jensen

Johnny Hansen

Thomas Døhring

Brian Eriksen

Agenda

 1. a)Valg af dirigent., Michael Neumann
 2. b)Bestyrelsens beretning v. Finn Nielsen.

Finn fortalte lidt om sidste års matcher, de tørre tæsk i England til BA, og en ellers vellykket sæson

 1. c)Regnskab for det foregående år v. Søren Skovhøj.

Søren fortalte lidt om regnskabet for sidste år. At vi endte med et lille overskud på 849 kr. på grund af et uforudset tilskud fra SAS på ca. 12.000 kr. Næste år budgetteres der med et underskud på 18.740 kr.

 1. d)Fastsættelse af kontingent. Uændret
 2. e)Forslag til budget v. Søren Skovhøj.

Vedtaget uden de store sværdslag

 1. f)Valg af bestyrelse … på valg er.

Formand – Finn Nielsen

Sekretær – Per Kratholm

Bestyrelsesmedlem – Jonas Anderson

Alle genvalgt

 1. g)Valg af revisor … på valg er.

Allan Kiilsgaard

Klaus Seierøe

Begge genvalgt.

Ved først kommende lejlighed vil bestyrelsen konstituere sig selv.

 

 1. h)Behandling af indkomne forslag.

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest d. 01.03.24.

Dem var der ingen af

 1. i)

–     Årets Fourball format blev diskuteret og det bliver som følgende;

Alting bliver som sidste år, på nær en ting. I år vil det være summen af begges score der gælder pr hul. Altså ikke kun den bedste score, men den samlede score pr hold pr hul.

Tilmeldingsfristen til Fourball er som sædvanlig til åbningsmatchen den 3. maj, hvor der vil blive trukket lod til grupperne.

 • Årets afslutnings match og fest bliver flyttet til fredag den 11. oktober. Den 4. oktober kom DGU i vejen for os.
 • Årets HJ CUP bliver på Værløse den 18 sep

Dirigenten takker for god ro og orden, og en hyggelig aften.

 

 

 

 

 

SAS GOLF Matchprogram 2024

Hedeland Golfklub

Fredag 03-maj løbende start fra kl 0830.


Midtsjælland golfklub

Onsdag 22-maj løbende start fra kl 0830.


Korsør Golfklub

Mandag 03-jun løbende start fra kl 0900


SAS – BA

19 – 21 juni


Roskilde Golfklub

Fredag 28-jun løbende start fra kl 0830


Greve Golfklub

Torsdag  15-aug løbende start fra kl 0830


Sorø Golfklub

Fredag 26-aug løbende start fra kl 0830


Værløse Golfklub

Onsdag 18-sep løbende start fra kl 0830


Dragør

Fredag 04-okt løbende start fra 0930

startliste Afslutningsmatch

Så er sæsonen desværre ved at være forbi og årets sidste match skal afvikles, samt vinderen af den gennemgående turnering skal findes.

Som altid er det en flagmatch ( slagspil ) det vil sige, at når man har brug sine tildelte slag, så sætter man sit flag. Det gælder derfor kort og godt om, at sætte det så sent som muligt. Samtidigt er der indlagt lidt ekstra udfordringer, som man kan se nederst på siden. I modsætning til normalt, skal man være tilstede om aftenen, hvor der vil være præmieoverrækkelse, for at modtage sin præmie. Så hvis man er tæt på, den som er tættest på, kan det godt betale sig at skrive sig på listen alligevel, for hvis vinderen ikke deltager om aftenen, går præmien videre til den næste.

I denne uge starter man på hul 10 og når man passerer klubben, efter hul 18, vil der være en sandwich og sodavand til afhentning i restauranten.

 

Hul 10 0930
Søren Skovhøj 72-3415
Jens Givskov 117-3905
Allan Kiilsgaard 631020-013
Hul 10 0937
Brian Eriksen 157-44224
Henrik Johansen 72-2314
Tom Nordbøge Pedersen 72-3263
Hul 10 0945
Hans Larsen 72-4054
Thomas Døring 72-4841
Henning Ring 147-3586
Hul  10 0952
Steen Lunau Nielsen 178-30585
Stig Brenøe 72-657
Jonas Anderson 72-4140
Hul 10 1000
Heidi Ungermann 72-3760
Gitte Maibirk 72-4154
Henrik Petersen 72-731
Hul 10 1007
Finn Skou Nielsen 72-2326
Klaus Seierøe 72-3771
Michael Neumann 72-975
Hul 10 1015
Camilla Hey 72-4347
Christian Norvin 72-1277
Ronal Uvero 900-1750
Mikkel Kratholm 72-4214
Hul 10 1022
Michael Eskelund 98-345
Per Kratholm 72-35165
Per Holm 130-337
Henrik Kahr 120-7648

 

NP  hul 4

NP hul 6

LD hul 5

Np  hul 9

NP  hul 12

NP  hul 15

NP i 3 hul 18

 

Bankoverførsel af matchfeen 350,- kr. skal ske til Sparekassen Sjælland,  Reg: 9886  Konto: 201221 eller på mobilpay 20312298. Husk at skrive hvem og hvad betalingen vedrører.

 

Så kom dagen hvor vi skulle spille den nye bane i Hillerød nogle syntes at den var dårlig andre mente den var blevet bedre end før. Jeg syntes den var spændene.

Dagens match blev vundet af Per Kratholm med 36 P  foran Klaus Seierøe  med 34 P derefter Morten Lykking også med 34 P

Vi havde 2 nærmeste pinden Camilla løb med den ene og Henrik Kahr med den anden. Så havde vi nærmeste i 2 på hul 15 meget svært hul først kom Søren Andersen tæt på men så kom Klaus S og nuppede den.

hilsen PK