Referat 2017

Tilstede var fra bestyrelsen …
Henrik Petersen
Søren Skovhøj
Per Kratholm

og følgende medlemmer …
Hans Larsen
Allan Kiilsgaard
Flemming Bond
Henrik Johansen
Henning Jensen
Gert Eilers
Claus Kyster

 

Agendaen:

a) Valg af dirigent.
– Per Kratholm blev valgt til at styrer slagets gang. Han kunne bekræfte at GF var blevet indkaldt korrekt og dermed gyldig.

b) Beretning v. Formanden.
– Henrik kunne berette at vi er en sund forening med omkring 100 medlemmer, vi har mistet lidt medlemmer men heldigvis fået flere nye end vi har mistet.
Han så tilbage på sæsonen 2016 som en god sæson med nogle gode baner og kunne glæde sig over at vi i 2016 var ca. tre spillere mere pr. match end i 2015. Samtidig slog han lige et slag for sæsonen 2017 som ser spændende ud. Der vil blive mulighed for at kom lidt omkring, vi har matcher i Sverige, England, Luxemburg, Portugal og selvfølgelig i Danmark.
Samtidig skal vi ikke glemme at vi d. 28.02.17. fyldte 50 år og det vil blive markeret i vores match i Greve, hvor der vil være forskellige happenings og til vores afslutningsfest i Oktober.
Han kunne også fortælle at bestyrelsen i øjeblikket ligger i prisforhandlinger med golfbaner og hoteller vedr. muligheden for at afholde ASCA turneringen i Danmark i 2018. Hvis dette falder i hak og SAS er villige til at deltage så vil der nok bliver brug for lidt frivillig arbejdskraft fra medlemmernes side.

c) Regnskab for det foregående år v. kasseren.
– Søren kunne fortælle at vi har en sund økonomi men at vi kommer ud af 2016 med et lille underskud. Dette skyldes at vi har hensat lidt penge til afholdelse af vores jubilæum. Søren undskyldte samtidig at han havde glemt at sende regnskabet ud til medlemmerne så de kunne se det inden GF. Regnskabet blev godkendt af de fremmødte.

d) Fastsættelse af kontingent.
– Det blev vedtaget at kontingentet skulle forblive uændret.

e) Forslag til budget v. kasseren.
– Budgettet for 2017 blev fremlagt og ligger meget tæt op ad budgettet for 2016 da vi jo ikke har de store udsving i vores økonomi. Budgettet blev godkendt af de fremmødte.

f) Valg af bestyrelse.
På valg er næstformand Finn Nielsen – modtager genvalg
kasserer Søren Skovhøj – modtager genvalg
samt Michael Neumann og Jonas Anderson som opstiller til bestyrelsen.
– Alle som var på valgt til bestyrelsen blev valgt ind.

g) Valg af 2 revisorer.
– De to tidligere revisorer blev begge genvalgt, Ole Johansson og Klaus Seierøe.

h) Behandling af indkomne forslag.
– Der var ingen indkommende forslag.

i) Eventuelt.
– Der kom forslag på baner, specielt nord for København.
Vi vil kigge på det op mod næste sæson, men de fleste af klubberne nord på er svære at få ned i pris.
– Der kom forslag om at vi skulle prøve at få flere kvindelige medlemmer.
Dette vil vi gøre en indsats på for det kunne være fint at få flere kvinder med ud og spille igen. Det er samtidig et problem for os i flere turneringer at vi aldrig kan stille med et kvindehold.

 

Til slut takkede formanden for afholdelse af GF i en god tone og glædede sig til at vi snart skulle mødes på det grønne klæde igen.