SAS golf regnskab 2018 og budget 2019

SASGOLF REGNSKAB  2018 – BUDGET 2019

Omsætning
Rengskab 2018 Budget 2018 Budget 2019
Kontingent Interne 29250,00 28000,00 28000,00
Kontingent Eksterne 7275,00 4000,00 6000,00
DVS 0,00 0,00 0,00
Renter 0,00 0,00 0,00
Sponsor+ sasklubben 21704,60 0,00 0,00
I alt 58229,60 32000,00 34000,00
Matcher :
Dragør 10200,00
Greve 7500,00
Ree 5700,00
Fredensborg 6300,00
Sydsjællends 4200,00
Simon’s 10150,00
Køge 4800,00
KM Helsingør 8750,00
Ledreborg 7700,00
Dragør 7200,00
Four ball 3000,00
I alt 75500,00 80000,00 80000,00
Indtægt total 133729,60 112000,00 114000,00
udgifter
Administration
Møder 0 2000,00 500,00
Generalforsamling 1703,00 1000,00 2000,00
Repræsentation 0 300,00 300,00
Porto og Gebyrer 420,00 1000,00 1000,00
klub tøj 6514,00 0,00 0,00
Webotel 278,00 300,00 300,00
I alt 8915,00 4600,00 4100,00
Turnering
Afslutning fest 10230,00 20000,00 15000,00
Præmier 21796,80 20000,00 20000,00
Gravering MM 855,00 1000,00 1000,00
SAS-BA 7600,00 5000,00 0,00
I alt 40481,80 46000,00 36000,00
Matcher :
Dragør
Greeenfee 5000,00
Frokost 3273,00
I alt 8273,00 0,00 0,00
Greve
Greeenfee + mad 7543,00
mad
I alt 7543,00 0,00 0,00
Ree
Greeenfee 4430,00
Frokost 1615,00
I alt 6045,00 0,00 0,00
Fredensborg
Greeenfee 5400,00
Frokost 1576,00
I alt 6976,00 0,00 0,00
Sydsjællands
Greeenfee 3850,00
Frokost 1870,00
bro
I alt 5720,00 0,00 0,00
Simon’s
Greeenfee 16415,00
Frokost
I alt 16415,00 0,00 0,00
Køge
Greeenfee 4000,00
Frokost 2000,00
I alt 6000,00 0,00 0,00
Helsingør KM
Greeenfee 10000,00
Frokost 3179,00
I alt 13179,00 0,00 0,00
Ledreborg
Greeenfee 7700,00
Frokost 3080,00
Bro MM 0,00
I alt 10780,00 0,00 0,00
Dragør
Greeenfee 3250,00
Frokost 1936,00
0,00
I alt 5186,00 0,00 0,00
Turnering  i alt 126598,80 146000,00 126000,00
Total  = 135513,80 150600,00 130100,00
Resultat -1784,20 -34000,00 -12000,00
Aktiver
skyldige omk 0,00
Likevide beholdninger
Bank 93154,78
SAS klubben 0,00
Kassen 144,00
I alt 93298,78
Passiver
Egenkapital primo 95082,98
Årets resultat -1784,20
skyldige omk. 0,00
Egenkapital 93298,78