Generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling onsdag d. 11. Marts 2020 kl. 19 i SAS klubben på Diget.

Agendaen er følgende:

a) Valg af dirigent.
b) Beretning v. Henrik Petersen.
c) Regnskab for det foregående år v. Søren Skovhøj.
d) Fastsættelse af kontingent.
e) Forslag til budget v. Søren Skovhøj.
f) Valg af bestyrelse.

På valg er      formand Henrik Petersen – modtager genvalg 

                      sekretær Stig Brenøe – modtager ikke genvalg

                      samt bestyrelsesmedlem Per Kratholm – modtager genvalg.

g) Valg af 2 revisorer.

                      Ole Johansson – modtager genvalg

                      Klaus Seierøe – modtager genvalg

h) Behandling af indkomne forslag.

Evt. emner som man ønsker behandlet på GF bedes afleveret til bestyrelsen senest d. 03. Marts 2020.

i) Eventuelt.