Referat fra GF i SAS golf d. 10.03.21

Referat fra GF i SAS golf d. 10.03.21

Deltagere:

Henrik Petersen, Søren Skovhøj, Finn Nielsen, Michael Neumann, Per Kratholm, Jonas Anderson, Thomas Døring, Klaus Seierøe, Stig Brenøe, Henrik Johansen, Johnny Hansen, Flemming Bond. 

Agenda:

 1. Valg af dirigent.

Da det forgik via teams tog Henrik Petersen styringen og det blev enstemmigt godkendt af de deltagende at denne GF var indkaldt efter forskrifterne og derfor var gyldig.

 1. Beretning v. Henrik Petersen.

Formandens beretning kom lidt ind på hvordan sidste år kedelige omstændigheder med coronaen havde påvirket vores budget fordi vi havde rekord mange deltagere til vores matcher. Samtidig en henstilling til at vi skulle kigge fremad for at finde alternativ muligheder for indtjening/sponsorater, hvis vi skal have klubben til at fungerer fremadgående under de betingelser som fremtiden ser ud til at kræve. Hvis vi intet gør og der som umiddelbart forventes ikke kommer tilskud fra SAS klubben vil klubben eksistens om tre til fire år være underlagt 100% egenbetaling, hvilket jo nok vil fraholde mange for at deltage på samme niveau som nu.

Eller var vi rundt om matchprogrammet for 2021, hvor tre matcher stadig svæver lidt i det uvisse .. BA, ASCA og Interscan. Fourball turneringen kører igen og der er åbnet op for tilmeldinger.

Som tingene ser ud lige nu med corona restriktionerne kommer vi igen til at udskyde vores afslutningsmiddag fra 2020 på ubestemt tid.

Formanden beretning blev godkendt uden bemærkninger af de deltagende.

 1. Regnskab for det foregående år v. Søren Skovhøj.

Regnskabet blev fremlagt og forklaret. Regnskabet blev godkendt af de deltagende.

 1. Fastsættelse af kontingent.

Det blev enstemmigt besluttet af de deltagende at kontingenten på 375,-, skulle forblive uændret.

 1. Forslag til budget v. Søren Skovhøj.

Budget for 2021 blev fremlagt med alternative tal ud fra om et indkommende forslag senere ville blive godkendt. Ud fra de aktuelle tal og beregninger ville vi komme ud af 2021 med ca. -30.000, hvilket kunne sænkes til ca. -20.000 med det indkommende forslag eller andre alternativer.

Budgettet blev enstemmigt godkendt af de deltagende.

 

 1. f) Valg af bestyrelse.

   På valg er …     

   næstformand Finn Nielsen – modtager genvalg 

   kasserer Søren Skovhøj – modtager genvalg 

   bestyrelsesmedlem Michael Neumann – modtager genvalg 

   bestyrelsesmedlem Jonas Anderson – modtager genvalg 

   Alle der var på valg blev enstemmigt genvalgt af de deltagende.

 1. g) Valg af 2 revisorer.

    Allan Kiilsgaard – ny kandidat

    Klaus Seierøe – modtager genvalg 

    Begge blev enstemmigt valgt af de deltagende.

 1. h) Behandling af indkommende forslag.

   Indkommende forslag fra Henrik Petersen:

 

I SAS golf har vi i lang tid haft en god økonomi, som har gjort at vi, som medlemmer, har spillet gode baner til billige penge, fordi klubben har hjulpet til. 

Vi ser nu ud til at blive ramt lidt af vores succes fra sidste år, hvor mange, grundet corona, havde tid til at spille med os. Dette har gjort at der er blevet brugt noget mere en beregnet, som vi kan se ud af regnskabet. Da vi i fremtiden nok må forvente at der er nogle af vores, desværre, opsagte kollegaer som nok kommer til at melde sig ud og at det må forventes at eventuelle tilskud fra SAS klubben nok ikke vil komme mere, vil jeg gerne foreslå at vi eventuelt hæver greenfeen ( +50,- ) til vores matcher, så vi kan fortsætte som samme stil som nu..

Jeg tænker at hvis vi bare fortsætter som nu vil vi, medmindre der alligevel kommer nogle tilskud, have tømt kassen om tre-fire år. Dette vil jo så indebærer at greenfeen på vores matcher vil blive endnu dyrere, fordi at alt vil være egenbetaling eller endnu værre at vores dejlige lille klub vil blive nedlagt.

Der er jo mange måder at gøre dette på og dette er bare en af mulighederne.

Det blev efter en længere dialog besluttet at gennemføre det indkommende forslag for sæsonen 2021, så her vil matchfeen for sæsonen ligge på 350,- i Danmark og 400,- i Sverige. Ellers er betingelserne som de altid har været i forhold til mad, drikke og broafgift.

Det blev samtidigt aftalt at vi skulle afsøge mulighederne for kapital, for selv med de tiltag vi gør nu vil vi ikke kunne fortsætte i alt for mange år. Sandsynligheden for at der kommer støtte fra SAS klubben her efter corona er nok meget lille, men vi står selvfølgelig klar med åbne arme hvis der alligevel skulle komme noget.

 

 • Der blev snakket om at lave en alternativ tur, evt til Møn, over to dage som erstatning for BA, for sandsynligheden for at denne tur, i sin nuværende form, bliver til noget er lig nul. Restriktionerne i England forventes ikke løftet før d. 21. Juni, så derfor kigger vi pt. efter alternative datoer sammen med BA.

 

 • Det blev forslået at man eventuelt kunne prøve finde sponsorer til de specifikke matcher, så det kunne hjælpe på økonomien. Så hvis nogen kender nogen der kunne være interesseret, er alle forslag velkommen.

 

 • Til sidst et lille opråb til alle. Medlemsliste på hjemmesiden skulle være opdateret, men hvis man lige ville tjekke sin data og så skrive til formanden hvis der er noget der ikke stemmer, så den kan komme up to date.