Referat 2022

Referat 2022

GF Sasgolf onsdag 15 marts.

 

Valg af dirigent 

Søren Skovhøj han kunne oplyse at GF er lovlig indkaldt.

  1. b) Beretningformanden

Blev godkendt

  1. c) Regnskab for det foregående år

Søren fremlager regnskabet og der var ikke nogen spørgsmål og bliv godkendt.

  1. d) Fastsættelse af kontingent.

375.00 Kr. pr år

  1. e) Forslag til budget.

Budget fremlagt med et underskud på ca. 30000Kr og det bliv aftalt at det vil komme en ex GF sidste på året for at finde ud af hvordan vi fremover skal køre Sasgolf da der kun er penge til 2 år mere hvis vi forsætter som nu.

  1. f) Valg af bestyrelse 
-på valg.
  • Bestyrelsesmedlem – Henrik Petersen genvalg
  • Sekretær – Per Kratholm genvalg
  • Bestyrelsesmedlem – Jonas Andersson genvalg

Ved næste bestyrelse møde vil bestyrelsen finde en ny formand

  1. g) Valg af revisor – på valg.

Allan Kiilsgaard / genvalg

Klaus Seierøe / genvalg

  1. h) Behandling af indkommende forslag

Ikke modtaget nogen forslag