Generalforsamling 2015

Generalforsamlingen d. 4. marts kl.19 på Diget.

 

 

Bare lige en reminder om at der afholdes generalforsamling

Onsdag d. 4. marts 2015, kl. 19.00 i klubhuset på Diget.

Der er pt. ikke kommet emner ind til bestyrelsen som vi skal
drøfte så hvis du brænder inde med et eller andet så er det
ved at være sidste chance for i år.

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling omfatter:

a) Valg af dirigent

b) Beretning ved Finn S. Nielsen

c) Regnskab for det foregangende år ved Søren Skovhøj

d) Fastsættelse af kontingent ved Søren Skovhøj.

e) Forslag til budget ved Søren Skovhøj

f) Valg af bestyrelse, på valg er

kasserer – Søren Skovhøj
næstformand – Henrik Petersen

– begge modtager genvalg

g) Valg af en suppleant

suppleant – Søren Reinholdt

– ønsker ikke genvalg

h) Valg af 2 revisorer

i) Behandling af indkomne forslag

j) Eventuelt

 

Vi i bestyrelsen ser frem til at se jer igen og glæder os over at sommeren
snart er på vej så vi kan komme igang med sæsonen.

 

mvh

Bestyrelsen i SAS golf klub