Regnskab 2014

Regskab sasgolf 2014 budget 2015
Omsætning
Rengskab 2014 Budget 2014 Budget 2015
Kontingent Interne 30375.00 34000.00 30000.00
Kontingent Eksterne 4900.00 1500.00 3000.00
Matcher Betaling 0.00 0.00 0.00
Sas klubben 9182.00 0.00 0.00
Sponsor 12000.00 0.00 0.00
56457.00 35500.00 33000.00
Matcher :
Dragør 7500.00
ASSERBO 5400.00
CGC 5700.00
HEDELAND 4800.00
VELLING 5700.00
HILLERØD 3600.00
GREVE 5100.00
KØGE 4500.00
KOKKEDAL 5200.00
ISHØJ 2600.00
Dragør 7800.00
Sas-BA 16747.00
74647.00 82500.00 90000.00
Indtægt total 131104.00 118000.00 123000.00
udgifter
Administration
Møder 2560.10 2000.00 2000.00
Generalforsamling 1484.00 1000.00 1500.00
Repræsentation 0.00 300.00 300.00
Porto og Gebyrer 346.00 500.00 500.00
SPONSOR OMK 2400.00 0.00 0.00
WEBHOEL 715.00 45.00 500.00
0.00 0.00 0.00
7505.10 3845.00 4800.00
Turnering
AFSLUTNINGS FEST 14246.80 10000.00
Præmier 10231.97 18000.00 15000.00
Gravering 577.00 1100.00 1100.00
BA – SAS 23003.84 5000.00 0.00
I alt 48059.61 24100.00 16100.00
Matcher :
DRAGØR
Greeenfee 3600.00
Frokost 2080.00
I alt 5680.00
ASSEBO
Greeenfee 4250.00
Frokost 1224.00
I alt 5474.00
CGC
Greeenfee 4980.00
Frokost 1800.00
I alt 6780.00
HEDELAND
Greeenfee 3200.00
Frokost 1224.00
I alt 4424.00
VELLINGE
Greeenfee 3489.20
Frokost 1456.89
BRO 1500.00
I alt 6446.09
HILLERØD
Greeenfee 3000.00
Frokost 1104.00
I alt 4104.00
GREVE
Greeenfee 4250.00
Frokost 1190.00
I alt 5440.00
 Køge
Greeenfee 3500.00
Frokost 1260.00
I alt 4760.00
KOKKEDAL
Greeenfee 5525.00
Frokost 3315.00
0.00
I alt 8840.00
ISHØJ
Greeenfee 2340.00
Frokost 600.00
0.00
I alt 2940.00
DRAGØR
Greeenfee 3150.00
Frokost 1632.00
0.00
I alt 4782.00 110000.00
Turnering  i alt 107729.70 120350.00 126100.00
Total  = 115234.80 124195.00 130900.00
Resultat 15869.20 -6195.00 -7900.00
Indtægter 2014 131104.00
Udgifter 2014 115234.8
Overskud 2014 15869.20
Ballance
Aktiver
Likevide beholdninger
Bank Nordea 38369.52
SAS klubben 0.00
Kassen 824.50
I alt 39194.02
Passiver
Egenkapital primo 23324.82
Årets resultat 15869.20
Egenkapital 39194.02