Referat af bestyrelsesmødet d. 14. marts 2018

Referat af GF d. 14. Marts 2018 på Diget.

 

Deltagere:

Søren Skovhøj, Jonas Anderson, Stig Brenøe, Michael Neumann, Per Kratholm, Henrik Johansen, Henning Jensen, Johnny Hansen og Henrik Petersen.

 

a) Valg af dirigent.

Stig Brenøe blev valgt og han bekræftet at GF var indkaldt korrekt og dermed gældende.

b) Beretning v. Henrik Petersen.

Formanden kom ind på vores stabile medlemstal, 95 betalende og 76 aktive. Han var også lidt rundt om vores økonomi og kunne fortælle at der var blevet investeret i klubtrøjer, så vi nu har 2×18 poloer til rådighed når vi har vores holdematcher såsom BA, InterScan og ASCA. Matchsprogrammet med næsten kun nye baner blev rundet og der var bred enighed om at det så spændende ud og at det var nogle gode baner der var kommet i spil. ASCA ligger allerede i starten af Maj, men prisen er skruet lidt op så jeg tror ikke at vi kommer til at deltager i år, pt. er der 5 tilmeldte og sidste tilmelding er allerede d. 23. Marts. BA kommer som sædvanlig i starten af Juni og strækker sig over tre dage så det er bare om at tilmelde sig til den eller de dage man kan. Selv planlægningen af aktiviteter efter golfen er ved at blive planlagt så der kommer mere info herom senere. InterScan skal afholdes af os i år og kommer til at foregå på Møn, men bemærk venligst at der er kommet en ny dato, nemlig d. 21.-23. August. Så sidst men ikke mindst så kører vores makker turnering igen i år, så der er ingen undskyldning for ikke at komme ud og spille.

c) Regnskab for det foregående år v. Søren Skovhøj.

Kasseren gennemgik årets regnskab og det blev godkend af de fremmødte.

d) Fastsættelse af kontingent.

Det blev besluttet at kontingentet forsætter uændret på 375,- kr. om året.

e) Forslag til budget v. Søren Skovhøj.

Kasseren gennemgik budgettet for den kommende sæson og det blev godkendt af de fremmødte.

f) Valg af bestyrelse.

På valg er   formand Henrik Petersen – modtager genvalg, 

                      sekretær Stig Brenøe – modtager genvalg

                      samt bestyrelsesmedlem Per Kratholm – modtager genvalg.

Der var ingen modkandidater, så alle blev genvalgt.

g) Valg af 2 revisorer.

                      Ole Johansson – modtager genvalg

                      Klaus Seierøe – modtager genvalg

Igen ingen modkandidater, så begge blev genvalgt.

h) Behandling af indkomne forslag.

Evt. emner som man ønsker behandlet på GF bedes afleveret til bestyrelsen inden d. 6. Marts 2018.

Der var ingen indkommende forslag.

i) Eventuelt.

Det er blevet besluttet at ved hver match vil der 30 min. før første teeoff blive afholdt et infomøde på drivingrangen omkring nyttig info for matchen. Der er ikke mødepligt men det er for at alle har en mulighed for at få den aktuelle info så man ikke misser eksempelvis hvor der er nærmest pinden.

Samtidig skal vi henstille til at man lige tjekker startlisten en sidste gang inden man kører hjemmefra, da der kan blive lavet ændringer om aftenen inden matchdagen.

Der blev også spurgt indtil hvordan det var gået med at skaffe flere damespillere, hvilket også var oppe sidste år. Vi har snakket med mange og prøvet at lokke dem med ud, men det største problem fornemmer jeg, er at mange af dem vi har snakket med, har fast dag og andre har svært ved at få byttet vagter. Vi har ikke slået noget stort op eller lagt løbesedler rundt omkring, da vi mener at vores forening har en passende størrelse og derfor ikke har behov for flere mandlige spillere. Det er ikke fordi vi ikke vil, men vi tænker at, da det primært er de kvindelige spillere vi vil have kontakt til, er det bedre at gøre det mundtligt. Så hvis du kender nogen damer som spiller golf, så tag dem med til en match, så de kan se hvor hyggeligt vi har det. Når det så er sagt så er alle selvfølgelig stadig velkommen, også mandlige spillere.

Herefter afsluttede vi den officelle del af GF og så var det tid til gensynsgælde og hyggesnak. Efter lidt historier og lidt til ganen sendte vi alle en lille bøn om bedre vejr i håb om at sæsonen snart starter for alvor.